Reference

 

Luděk Drnec
Marketing Manager
DHL Express Česká republika


V loňském roce jsme zahájili spolupráci se společností GIQ a propracovali jsme program gastronomického vzdělávání našich klíčových pracovníků. V první fázi se připraveného programu zúčastnilo 14 z našich manažerů zejména z oblasti prodeje, kteří ocenili především přínos v praktickém uplatnění nabytých znalostí, hlavně z toho důvodu, že část důležitých jednání probíhá při různých společenských příležitostech (zákaznické party apod.) nebo při služebních obědech či večeřích. Zkušenosti velmi dobře uplatnili i při zahraničních služebních cestách, při reprezentaci DHL Česká republika na evropské úrovni.

Jedním z hlavních důvodů všeobecné spokojenosti pak byl fakt, že všechny části programu jsou vedeny skutečnými odborníky - ať už na kuchařské umění, gastronomii nápojovou či etiketu. Během letošního roku proto plánujeme zapojení dalších našich vybraných zaměstnanců do tohoto a dalších GIQ programů.

Je třeba také zdůraznit, že uvedený program bereme jako výběrový pro management, který jej akceptuje jako nadstandardní vzdělávání a všichni dosavadní účastníci jej také z tohoto pohledu hodnotili velmi pozitivně.

 

 

Ing. Martin Benda
Transport Sales Team Leader
Shell Czech Republic


Na základě doporučení společnosti GIQ a ve spolupráci s nimi jsme připravili dvoudenní speciální program pro naše obchodníky a jejich klíčové partnery. Cílem této akce bylo prohloubení vztahů se zákazníky a toho jsme také dosáhli. Reakce zákazníků byla velmi pozitivní a nadšená a na jejím základě připravujeme pokračování nejen tohoto programu ale i další aktivity se společností GIQ, protože ve vzájemné spolupráci vidíme výjimečnou možnost jak se přiblížit našim obchodním partnerům.